2011. január 16., vasárnap

Az első gyermeklapok Erdélyben

Az erdélyi magyar irodalmi életben két évszázados hagyományra tekinthet vissza a gyermeksajtó: első kezdetleges jelentkezésével már a XVIII. század végén találkozunk (Seelmann Károly Gyermekek barátja című heti írása átdolgozás németből). Kolozsváron jelentek meg az első eredeti magyar nyelvű gyermeklapok: A Gyermekbarát Szilágyi Ferenc szerkesztésében (1843-44), majd a Fiatalság barátja Brassai Sámuel szerkesztésében (1851). Ezek próbálatk először versenyre kelni a jobb anyagi körülmények között szerkesztett német gyermeklapokkal.
A két vh. közötti időszak úttörő jelentőségű gyermeklapja, a Benedek Elek szerkesztette Cimbora (1922-29) haladó tartalmával és szerkesztési módjával nagy hatással volt a többi gyermeklapra. A lap tényleges szerkesztését Szentimrei Jenő vállalta fel azzal a céllal, hogy valamiképpen pótolja a trianoni határokon immár át nem engedett gyermeklapokat a Jó Pajtást és az Én Újságomat, és magyar nyelvű gyermeklapot adjon az erdélyi gyermekek kezébe. Szentimrei mint szerkesztő az előbb említett két gyermeklapot tekintette mércének Tudjuk, hogy Benedek Elek mindkét lap munkatársa volt, tehát mikor Szentimrei egyéb kolozsvári elfoglaltságára hivatkozva átadta "bátyámnak" a lap szerkesztését, már rendelkezett némi jártassággal, ami egy ilyen nemű szerkesztői munka elvégzését illeti. Sőt, sikerült a legnagyobb presztízsű írógárdát megnyernie a lap munkatársainak. Így jöhetett létre e hét évet megélt (haláláig szerkeszti a lapot) "tartalmas, kedves, kedélyes polgári gyermeklap" Erdélyben, mely nélül állíthatjuk, hogy sokkal szegényebb maradt volna a magyar gyermekirodalom.
Említettem az előbb, hogy nagy hatással volt az összes többi erdélyi gyermeklapra. Melyek voltak ezek? Nagyváradon 1921-ben jelent meg a tiszavirágéletű Jó gyermek, egy évvel később Temesváron a Kubán Endre szerkesztette Gyerekújság , Brailában a Gyertyafény, Torró Miklós lapja, és Szatmáron 1933-ban a Kis Pajtás.
Gyermekek számára mellékleteket adtak ki a jelentősebb napi-vagy hetilapok is. A Brassói Lapok Gyermekvilág című rovatának folytatásaként a Családi Kör Teleky Dezső szerkesztésében (1924-28), az aradi Vasárnap pedig Kis Vasárnap címen adott ki időszaki gyermekmellékleteket.
Bár mindezek változatos tartalom kialakítására törekedtek, egyikük sem tudott a Cimbora örökébe lépni.
(Megj. a Romániai Irodalmi Lexikon Székely Erzsébet által megírt Gyermeklap szócikke alapján)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése