2015. május 25., hétfő

Dalia és Dália vetélkedő


A házi olvasmányok feldolgozásának lehetséges módja a vetélkedő szervezése. Ehhez előzetes megállapodás szerint adott időpontra el kell olvasniuk a kijelölt olvasmányt.  4 fős csapatokat kell alkotniuk (ha a tanító gyakran alkalmaz kooperatív oktatási stratégiát, számukra ez nem jelent problémát). Kérjük meg a csapatokat, hogy válasszanak csapatnevet. És kezdődhet a játék!

 Fordulók

1.      forduló Villámkérdések –Írásbeli

 
Minden csapat tíz kérdést kap.

Rendelkezésre álló idő: 5 perc

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Összesen 10 pont

 

2.      forduló   Igaz-Hamis – írásbeli

 

Tíz állítást kap minden csapat.

A feladat megoldására szánt idő: 5 perc.

Eszközök: Kartonlapok

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

Maximális pontszám: 10

 

3.      forduló Ki kicsoda – mi micsoda? Írásbeli

Regényrészleteket olvasunk fel. Ki kell találni, ki beszél kihez? És miről van szó?

4 regényrészlet

Értékelés: Helyes válaszonként 2,5  pont, maximum 10 pont.

4.      forduló: Légy te is regényhős! – Jelenet

Kedvenc regényrészlet kiragadása, és előadása.

Értékelés: Maximum 10 pont (5 pont tartalomhűség, 5 pont eredetiség, kreativitás)

Rövid szünet

Az értékelés történhet közösen, vagy egy előre kinevezett 3 fős zsűri alapján

Pontszámok összesítése.

Eredményhirdetés, jutalmak átadása.

 

Villámkérdések az 1. fordulóhoz

 

1.      Hány fejezetből áll a meseregény?

V:  59

2.      Milyen állatoktól félt Tivadar? 

V: Pók és jegesmedve

3.      Hány lépcsőfokon keresztül lehetett feljutni Dáliához?

V: 698

4.      Hogy hívták Talpig Tivadar lovát?

V: Legenda

5.      Dália teljes neve?

V: Toronyi Dália

6.      Kinek a szava járása volt: „Varacskos disznó, most segíts!”

V: Tivadar

7.      Hogy hívták a hárpiát?

V: Pupilla

8.       Hány cipős fiókja volt Dáliának?

V: 20

9.      Kinek a gondolata: „A pénz nem boldogít.”

V: Pupilláé

10.  Mennyi idő telt el a meghívótól a bálig?

V: 3 hét

 

 

 

 

Igaz – Hamis állítások a 2. fordulóhoz

 

1.      Dalia beletörölte izzadt homlokát Dália keszkenőjébe. (H)

2.      Dália 48 szál selyemvirágot tűzött minden nap hajába. (I)

3.      Tivadar kedvenc időtöltése volt a fáramászás. (H)

4.      Dália „ostoba fajankónak” nevezte Daliát. (I)

5.      Dalia lantot hordott magával. (I)

6.      Dalia tarisznyában tartotta hangszerét. (I)

7.      Dalia minden nap megborotválkozott. (H)

8.      Dália üknagynénije gyönyörű szép asszony volt. (H)

9.      Dalia kardforgatást gyakorolt az udvarban. (I)

10.   Tivadar félt az unikornisoktól. (I)

 

 

Regényrészletek a 3. fordulóhoz

 

 

A.    – Köszönöm, hogy beugrottál, nem is tartóztatlak tovább – szólt hidegen.

-          Egy pohár víz azért jólesne – mondta. Majd:

-          Szép szoba – nyögte ki végül.

-          Köszönöm.

(Dalia és Dália ismerkedésük napján Dália kastélyában)

 

B.      – Jajj, ne nézz így rám! – förmedt rá.

-          De csak így tudok – válaszolta elmélázva.

-          Szedd össze magad! – Viselkedj értelmes ember módjára!

-          Mit vársz tőlem, mit tegyek, ó, szépséges úrnő?

(Dalia és Pupilla párbeszéde a bálon Tivadar kastélyában)

 

C.      – Világra szóló lakodalmat csapunk, kedvesem. – szólt…

-          Ah, egész életemben csakis erre vártam a kőkorláton könyökölve.

-          Milyen csodálatos, hogy végre teljesült az álmom.

-          Nem volt számomra kétséges, hogy csakid téged választhatlak, úrnőm, hiszen szépséged beragyogta az estélyt. Nem volt hozzád fogható.

(Talpig Tivadar és Dália beszélgetése a bálon)

 

D.     – Csak szétnéztem ezen a szép padláson. Ha akarod segítek rendbe rakni, sok itt a moly meg az egér.

-          Igen, épp ki akartam takarítani, ó, nemes lovag.

-          Egy pohár víz azért jól esne – mondta, és ez igaz volt, mivel már két napja nem esett.

(Dalia és Dália a padlásszobában, zárójelenet)

 

 

Kiegészítő kérdések holtverseny esetén:

 

1.      Hogy hívták Dalia lovát?

V: Pejkó

2.       Kit nevezett „parádézó majomnak” Dália?

V: Tivadart

3.       Mi volt annak a könyvnek a címe, melynek olvasásába kezdett Dalia a rabság ideje alatt?

V: A várakozás tudománya és művészete

4.        Milyen színű ruhába ment Dália a bálra?

V: tört fehér

5.        Hány ruhásszekrénye volt Dáliának?

V: 40

6.      Mi volt az első sora A várakozás tudomány és művészete című könyvek?

V: Várakozni nehéz

7.      Hány ékszeres ládikája volt Dáliának?

V: 80

8.      Mi volt Pupilla egyik fontos szakterülete?

V: a bosszú

9.       Hány vaddisznót ejtett el Dalia a 3 hét alatt?

V: négyet

10.   Hányszor jutott eszébe Daliának Dália a 3 hét alatt?

V: négyszer
 
 
plusz 1:     Hány hirdetményt ragasztott ki Dalia?

V: 120

 

 

Feladatlap a Dalia és Dália meseregény feldolgozásához


Olvasójáték

3-4. osztály

Kertész Erzsi: Dalia és Dália

 
1.      Számozással állítsátok sorrendbe az eseményeket!

 

A.    Dália elhatározza, hogy Talpig Tivadar felesége lesz.

B.     Dalia és Dália megcsókolják egymást.

C.     Talpig Tivadar feleségkereső bált szervez.

D.    Dalia rabságba kerül.

E.     Dália kiábrándul Tivadarból.

10/….. pont

2.      Melyik mondatot ki mondta? Kössétek össze!

 

A.    „Száműzetésem addig tart, míg egy hős lovag értem jön, s kiszabadít magányom kőtornyából.”
 
1.      Dalia Dáliának
B.     „Csak szétnéztem ezen a szép padláson, ha akarod segítek rendben rakni, sok itt a moly meg az egér.”
 
2.      Tivadar Dáliának
C.     „Szép hölgy, szabad egy táncra?”
3.      Pupilla Daliának
D.    „Ha nem lehetsz a férjem, nem úszod meg szárazon”.
4.      Dália Tivadarnak
E.     „Köszönöm, ó, nemes herceg, hogy engem választottál!”
5.      Dália Daliának

 

10/......pont

3.      Igaz vagy hamis? Írjátok a válaszok mellé: I = igaz, H = hamis

 

A.    Tivadar félt a patkányoktól.

B.     Dália egyedül lakott sárga kanárijával a várkastélyban.

C.     Dália piros színű ruhában ment a bálba.

D.    Dalia nem szeretett borotválkozni.

E.     Dalia a hárpia bosszújából került rabságba.

10/……pont

 

4.      A 32. fejezet alcíme a könyvben így szól: „melyben mindenki egyszerre kezd beszélni a bálteremben, így semmit nem lehet hallani – ugorjuk át a fejezetet. Legyetek egy pillanatra ti is a könyv írói, és írjátok meg saját elképzelésetek szerint a hiányzó fejezetet!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/ ....pont

5.      Írjátok le 5-10 mondatban véleményetek a könyvről! Ajánlanátok-e másoknak? Miért?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/ …..pont

Összesen:  ……. pont

2015. május 23., szombat

Olvasd el, ha már elmúltál 6 és még nem vagy 99!


Sokat gondolkodtam, milyen könyvet lehet ajánlani egy 10 évesnek, aki félig-meddig átizgulta a Harry Potter-féle tündérmese kalandjait.  Liz Pichon Tom Gates-sorozatának első kötete (Az én csúcsszuper világom) az a könyv, amely életszerűségével megtöri a Harry Potter több hónapos uralmát a kiskamasz olvasói életében, visszacsábítva őt a hétköznapok valóságába, úgy, hogy közben szórakoztat és feledtet, önfeledt játékra hív és nevettet. 

Bár hazai berkekben nem ismert Liz Pichon neve, Angliában és még számos országban minden új könyvének megjelenését rajongók széles tábora várja. Az alig 13 éves Dragomán Gábor nagyszerű fordításának és a Kolibri kiadó közbenjárásának köszönhetően, remélhetően, a magyar olvasóközönséggel sem lesz ez másképp.

A Roald Dahl-díjas brit illusztrátor a 2004-ben megjelent The Ugly Bug című képeskönyvével lépett be az angol gyermekkönyves szakmában, melyet ő maga is írt, nem csak illusztrált. Könyve a legkisebb olvasóközönséget célozta meg. Később még ugyanennek a korosztálynak jelentette meg a Pingvinek című gyerekkönyvét. Azonban igazi elismerést és sikert a kiskamaszoknak szánt Tom Gates -sorozata hozta meg, melynek első kötete, The Brillian World of Tom Gates,  2011-ben jelent meg, és az elmúlt 4 év alatt még  6 kötet  követte.

Boldizsár Ildikó „családi könyveknek”, mások „problémafelvető” irodalomnak, Lovász Andrea a „felnőttesedő” gyermekirodalmunk sajátos műfajaként konstatáló „szocio tartalmú” gyerekkönyveknek nevezi a Tom Gates-hez hasonló tartalmú könyveket, melyekben az egyéni, családi vagy társadalmi kírzishelyzetekkel szembesül az olvasó.  Liz Pichon könyve napló, egy 11 éves fiú (Tom Gates) monologikus, vallomásszerű szövege az iskoláról, családról, barátokról, hétköznapok valóságáról.  Bár a klasszikus modernek (70-es évek) kedvelt műfaja volt ez a hétköznapokat humorral, kamasz nyelvezettel, iróniával megelevenítő beszédmód (lásd Bálint Ágnes Szeleburdi család, Hajónapló, Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek? stb.), a kortárs magyar gyermekirodalomból szinte teljesen hiányzik ez a műfaj.  De lássuk, miben rejlik a könyv külföldi sikere?
A külföldi gyermekirodalomban az ilyen típusú, naplószerű gyerek- és ifjúsági könyvek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kis-és nagykamaszok körében. A felnőtt elbeszélő helyét egy gyerek veszi át, amely hitelesebben tud szólni arról a világról, mely őt körülveszi (Lásd az Egy ropi naplója sikerét). A gyermeki nézőpont érvényesítése ugyanakkor nyelvi hitelességgel is jár: diákszleng, argó, zsargon használatát vonja maga után. Így érzi magát otthon benne a mai fiatal olvasó.  És ezzel már válaszoltam is arra a kérdésre, miben rejlik a Tom Gates-sorozat népszerűsége: úgy tartalmában, mint nyelvében igazodik a mai kiskamaszok olvasói igényeihez, elvárásaihoz. „A gyerekkönyvek világa mára sokkal életszerűbb, valószerűbb, (…) ugyanis nem elhallgat, hanem átfogalmaz, lefordítja, tolmácsolja a gyereknek a mindennapokat” – fogalmazza meg a kortárs művek új tendenciáját Lovász Andrea a Felnőtt gyermekirodalom című tanulmánykötetében. 

Az 5. osztályos Tom a mindenkori kamasz kíméletlen kritikájával illeti egész környezetét, leplezetlenül, vallomásszerűen tárja fel véleményét mindenről és mindenkiről: az iskolai feladatokról, osztályfőnökéről, idegesítő nővéréről, kínosan öltőző papájáról, bosszantó bumfordi padtársáról, unalmas tanárairól, és azt sem rejti véka alá, mennyire nehezére esik egy ilyen világban konformizálódni. Napjai azonos forgatókönyv alapján telnek: felkelés, iskola, haza, otthon házi feladat írása, néha játék a barátokkal. Kedvenc időtöltése a zenehallgatás, gitározás (együttest alapít társaival), firkálás (gyakran az iskolai padra), képregény-olvasás. De kéztöréssel véget ért családi sátorozásról, koncertről, osztálykirándulásról, kínos fényképezkedésről, a kiálhatatlan családi barátokról, a nagymama rémes konyhaművészetéről is beszámol a könyv főhőse. Liz Pichon kiváló ismerője a kamasz léleknek. Szórakoztató stílusa lenyűgözi az olvasót. Diákcsínyek, leégések, cikizések, élcelődések, kisebb bosszúságok, botlások, balul elsült poénok, rokonszenvek, ellenszenvek, füllentések, kamaszos ügyetlenségek, átverések stb. kronologikus felfűzései alkotják a regény szerkezetét. A „gyereknarrátor” közvetlen, szókimondó monológszerű történetmondása illeszkedik az új olvasói elvárásokhoz.

A pad- és falfirkák, trapitik sajátos jegyeit magukon viselő képek nagyszerűen illeszkednek a kamaszok életérzéséhez, zilált lelkiállapotához, labilis hangulatához, a kamaszkorra oly jellemző kuszált én- és világképhez.  A tartalom, nyelvezet és képi megjelenítés összhangjában, újszerűségében rejlik a könyv külföldi sikere.

A humor, mely kétségtelen, hogy a modern gyermekirodalom alapvető követelménye, s mely ebben a könyvben is tetten érhető, interaktív jelenség. Együttnevetésre, cinkosságra, játékra szólítja fel a mai olvasót. Ehhez társul némi irónia, mint posztmodern jelenség, mely ugyanakkor a felnőtt-kamasz, kamasz-kamasz kommunikációs kapcsolat sajátos megnyilvánulási formája. Az előbbit ugyanis a különböző értékrend teszi azzá, az eltérő vélemények okozta súrlódások, gúnyolódások. Aki ismeri ezt a korosztályt az tudja, hogy ez nem sértő, nem durva, bár van benne némi felnőtti image-romboló szándék, mégis legfeljebb elmosolyodunk rajta.

És szóljunk egy pár mondatot a fordításról is, hisz az sem egy mindennapi történet. A könyvet ugyanis a 12 éves Dragomán Gábor fordította, aki az angol szleng kiváló ismerőjeként nagyszerűen tudta visszaadni a mai tizenévesek világszemléletét, sajátos nyelvezetét, életérzését. Nem titok, hogy volt honnan ellesse a fordítás csínját-bínját, örömét vagy kínját, hiszen édesanyja Szabó T. Anna a kiváló költő, műfordító, édesapja a világhírű kortárs író, Dragomán György, aki nemrég, egy író-olvasó találkozón is azt  vallotta, hogy a fordítás az írás előszobája.

Meggyőződésem, hogy Gábor munkája így első nekifutásra zseniálisra sikeredett, bár nem olvastam az eredetit, nagyszerűen értelmezi, tolmácsolja Tom Gates világát. Hisz Umberto Eco, a posztmodern irodalom Mestere így vall a fordításról: „A fordítás interpretáció,  … és a szöveghűség nem módszer, hanem hit, hogy fordítás igenis lehetséges. A fordítás legfeljebb olyan szabályozatlan tevékenység, ami által megértjük azt, amit a saját nyelvünk nem volt képes kifejezni".  (Dragomán Gáborral, a könyv fordítójával itt: olvashattok interjút).
Megkérdeztem 10 éves fiam véleményét is a könyvről, aki a Harry Potter 4. kötetének olvasását félbeszakítva egy nap alatt olvasta ki a könyvet, a következőket mondta: „A könyv valóban 10 pontos, ahogy a szerző, Tom Gates is ajánlja. Csúszszuper! Hasonlít egy másik vagány naplószerű könyvhöz, az Egy Ropi naplójához, de míg ott „rossz dolgok” is történtek, ebben a könyvben minden jó és szórakoztató. Ez az a könyv, amit nem lehet letenni. ” (Marci)

Bár a 10 éves kiskamasz nem árulná el, de talán nem is tudná elmondani mi váltja ki tetszését egy ilyen könyv elolvasása, azonban nem kell ahhoz nagy szakértelem, hogy bárki leleplezze a könyv sikerének titkát: tetszeni akar az olvasónak, gyönyörködtetni. Mellőzi a didaktikus, morális, pszichologizáló célzatosságot. Nem akarja átverni a gyereket. Épp ellenkezőleg: nagyra tartja őt. Egyenlő partnerséget feltételez író és olvasó között. Játékra csábít. Örömet akar szerezni. S e cél érdekében újszerű, vonzó nyelvi, stiláris, képi eszközöket is bevet, ami egy igényes olvasó számára akár giccsnek tűnhet. És még egy fontos dolog: az ilyen gyermeki perspektívákat érvényesítő művek megdöntik a felnőttek „mindentudó”, „tökéletes” felsőbbrendűségét. Ebben rejlik a könyv sikerének titka.  
S ez mi mást bizonyít, ha nem azt, hogy a gyermekirodalom már rég kinőtte gyerekcipőjét.