2015. augusztus 28., péntek

A kisfiú, aki imádta a matekot (avagy Erdős Pál hihetetlen élete)


Erdős Pál, a XX. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa volt. A korabeli matematikusok véleménye szerint egyénisége, közvetlensége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a világ egyik legismertebb matematikusává váljék. Különös ember volt. Nem illet bele a hétköznapok világába, mégis sikerült rájönnie, hogyan élhetne csodálatos és hasznos életet. Páratlan pályát futott be, és rengetegen csodálták a munkásságát.
Különös életútját sokan megírták már, többek között Paul Hoffman (Prímember) és Bruce Schechter (Agyam nyitva áll). Egy nagyszerű dokumentumfilm is készült róla, N, az egy szám – Erdős Pál portréja címmel, melyben több percen keresztül láthatjuk, hallhatjuk a nagyszerű matematikust.
Az első gyermekeknek szánt életrajzának szerzője Deborah Heiligman, kinek nagyobbik fia, akárcsak jómaga, már egész kiskora óta imádta a matematikát. Folyton matematika feladatokat kért a szüleitől, hogy azokat megoldhassa. Erdős Pálról is fiúktól hallottak először, aztán, amikor kisebbik gyermekük is folyton Erdősről áradozott, elhatározta, hogy felkutatja életét, és megírja az első gyerekkönyvet erről a „matekos csudabogárról”.  Így született a The Boy Who Loved Math (The Improbable life of Paul Erdős) című képeskönyv 2013-ban, mely nemrég a Naphegy Kiadó jóvoltából a magyar gyermekek számára is hozzáférhető.
A könyv szerzőjének stílusa lenyűgöző: hangját áthatja a csodálat és a rajongás. Nem lehet nem szeretni. Rendkívül hálás feladatot teljesít, hisz nemcsak adósságát rója le a nagy zseni előtt, hanem méltó emléket állít a gyerekolvasók körében a „budapesti varázslónak”, ahogy akkoriban nevezték.
A könyv születésétől haláláig követi nyomon Erdős Pál életét, kiemelve azokat főbb mozzanatokat, melyek meghatározóak voltak sorsa alakulásában: nővérei elveszítése már születése pillanatában, édesapja fogságba kerülése, a család disszidálása. Az életkörülmények, a család életútjának bemutatásán túl betekintést nyerünk a felnőtt Erdős hétköznapjaiba, azokba a matematikai tételekbe, melyek különösen érdekelték, utazásaiba, amerikai, izraeli tartózkodásának eseményeibe, megtudhatjuk különcségeit, és végül megismerjük barátait, akik igen fontos szerepet játszottak életében. A könyv szerzője ugyanis ebben látta nagyszerűségét: Erdős fontosnak tartotta, hogy eszmefuttatásait, eredményeit közzé tegye, hogy a matematikusok közösen gondolkodjanak régi és új kérdéseken, feladatokon. Nem elszigetelten dolgozott, hanem épp ellenkezőleg, remek társasjátéknak tekintette a matekot, és ezzel mindenki szívébe lopta magát. Ösztönző, inspiráló életutat mutat be a könyv. Erdős Pál példakép sok matematikát kedvelő vagy még nem kedvelő iskolás gyerek, ifjú életében.
A könyv vonzereje nemcsak a téma rendkívüliségében, és annak szemléletes, közvetlen hangú megragadásában rejlik, hanem nagymértékben emeli a könyv sikerét az illusztrációk koncepciója és varázsa. Az illusztrátor, LeUyen Pham ugyanis megpróbálta a művészet eszköztára segítségével ábrázolni a matematika világát. Arra törekedett, hogy minden képben elhelyezzen valamilyen matematikai elképzelést vagy elméletet, különös tiszteletet szentelve a prímszámokra. Erdős Pál ugyanis mindenekelőtt a prímszámokat szerette.  A képek alapos tanulmányozása közben az olvasó egyenleteket, ábrákat vagy számcsoportokat fedezhet fel remek szórakozást nyújtva a kis matematikusoknak vagy épp szüleiknek a titkos tartalmak felfedezésében.
Engem személy szerint lenyűgözött a könyv és a számok világa. Nem kevésbé fiamat, aki rajong a matematikáért. J Olvassátok el ti is! 

2015. május 25., hétfő

Dalia és Dália vetélkedő


A házi olvasmányok feldolgozásának lehetséges módja a vetélkedő szervezése. Ehhez előzetes megállapodás szerint adott időpontra el kell olvasniuk a kijelölt olvasmányt.  4 fős csapatokat kell alkotniuk (ha a tanító gyakran alkalmaz kooperatív oktatási stratégiát, számukra ez nem jelent problémát). Kérjük meg a csapatokat, hogy válasszanak csapatnevet. És kezdődhet a játék!

 Fordulók

1.      forduló Villámkérdések –Írásbeli

 
Minden csapat tíz kérdést kap.

Rendelkezésre álló idő: 5 perc

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Összesen 10 pont

 

2.      forduló   Igaz-Hamis – írásbeli

 

Tíz állítást kap minden csapat.

A feladat megoldására szánt idő: 5 perc.

Eszközök: Kartonlapok

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

Maximális pontszám: 10

 

3.      forduló Ki kicsoda – mi micsoda? Írásbeli

Regényrészleteket olvasunk fel. Ki kell találni, ki beszél kihez? És miről van szó?

4 regényrészlet

Értékelés: Helyes válaszonként 2,5  pont, maximum 10 pont.

4.      forduló: Légy te is regényhős! – Jelenet

Kedvenc regényrészlet kiragadása, és előadása.

Értékelés: Maximum 10 pont (5 pont tartalomhűség, 5 pont eredetiség, kreativitás)

Rövid szünet

Az értékelés történhet közösen, vagy egy előre kinevezett 3 fős zsűri alapján

Pontszámok összesítése.

Eredményhirdetés, jutalmak átadása.

 

Villámkérdések az 1. fordulóhoz

 

1.      Hány fejezetből áll a meseregény?

V:  59

2.      Milyen állatoktól félt Tivadar? 

V: Pók és jegesmedve

3.      Hány lépcsőfokon keresztül lehetett feljutni Dáliához?

V: 698

4.      Hogy hívták Talpig Tivadar lovát?

V: Legenda

5.      Dália teljes neve?

V: Toronyi Dália

6.      Kinek a szava járása volt: „Varacskos disznó, most segíts!”

V: Tivadar

7.      Hogy hívták a hárpiát?

V: Pupilla

8.       Hány cipős fiókja volt Dáliának?

V: 20

9.      Kinek a gondolata: „A pénz nem boldogít.”

V: Pupilláé

10.  Mennyi idő telt el a meghívótól a bálig?

V: 3 hét

 

 

 

 

Igaz – Hamis állítások a 2. fordulóhoz

 

1.      Dalia beletörölte izzadt homlokát Dália keszkenőjébe. (H)

2.      Dália 48 szál selyemvirágot tűzött minden nap hajába. (I)

3.      Tivadar kedvenc időtöltése volt a fáramászás. (H)

4.      Dália „ostoba fajankónak” nevezte Daliát. (I)

5.      Dalia lantot hordott magával. (I)

6.      Dalia tarisznyában tartotta hangszerét. (I)

7.      Dalia minden nap megborotválkozott. (H)

8.      Dália üknagynénije gyönyörű szép asszony volt. (H)

9.      Dalia kardforgatást gyakorolt az udvarban. (I)

10.   Tivadar félt az unikornisoktól. (I)

 

 

Regényrészletek a 3. fordulóhoz

 

 

A.    – Köszönöm, hogy beugrottál, nem is tartóztatlak tovább – szólt hidegen.

-          Egy pohár víz azért jólesne – mondta. Majd:

-          Szép szoba – nyögte ki végül.

-          Köszönöm.

(Dalia és Dália ismerkedésük napján Dália kastélyában)

 

B.      – Jajj, ne nézz így rám! – förmedt rá.

-          De csak így tudok – válaszolta elmélázva.

-          Szedd össze magad! – Viselkedj értelmes ember módjára!

-          Mit vársz tőlem, mit tegyek, ó, szépséges úrnő?

(Dalia és Pupilla párbeszéde a bálon Tivadar kastélyában)

 

C.      – Világra szóló lakodalmat csapunk, kedvesem. – szólt…

-          Ah, egész életemben csakis erre vártam a kőkorláton könyökölve.

-          Milyen csodálatos, hogy végre teljesült az álmom.

-          Nem volt számomra kétséges, hogy csakid téged választhatlak, úrnőm, hiszen szépséged beragyogta az estélyt. Nem volt hozzád fogható.

(Talpig Tivadar és Dália beszélgetése a bálon)

 

D.     – Csak szétnéztem ezen a szép padláson. Ha akarod segítek rendbe rakni, sok itt a moly meg az egér.

-          Igen, épp ki akartam takarítani, ó, nemes lovag.

-          Egy pohár víz azért jól esne – mondta, és ez igaz volt, mivel már két napja nem esett.

(Dalia és Dália a padlásszobában, zárójelenet)

 

 

Kiegészítő kérdések holtverseny esetén:

 

1.      Hogy hívták Dalia lovát?

V: Pejkó

2.       Kit nevezett „parádézó majomnak” Dália?

V: Tivadart

3.       Mi volt annak a könyvnek a címe, melynek olvasásába kezdett Dalia a rabság ideje alatt?

V: A várakozás tudománya és művészete

4.        Milyen színű ruhába ment Dália a bálra?

V: tört fehér

5.        Hány ruhásszekrénye volt Dáliának?

V: 40

6.      Mi volt az első sora A várakozás tudomány és művészete című könyvek?

V: Várakozni nehéz

7.      Hány ékszeres ládikája volt Dáliának?

V: 80

8.      Mi volt Pupilla egyik fontos szakterülete?

V: a bosszú

9.       Hány vaddisznót ejtett el Dalia a 3 hét alatt?

V: négyet

10.   Hányszor jutott eszébe Daliának Dália a 3 hét alatt?

V: négyszer
 
 
plusz 1:     Hány hirdetményt ragasztott ki Dalia?

V: 120

 

 

Feladatlap a Dalia és Dália meseregény feldolgozásához


Olvasójáték

3-4. osztály

Kertész Erzsi: Dalia és Dália

 
1.      Számozással állítsátok sorrendbe az eseményeket!

 

A.    Dália elhatározza, hogy Talpig Tivadar felesége lesz.

B.     Dalia és Dália megcsókolják egymást.

C.     Talpig Tivadar feleségkereső bált szervez.

D.    Dalia rabságba kerül.

E.     Dália kiábrándul Tivadarból.

10/….. pont

2.      Melyik mondatot ki mondta? Kössétek össze!

 

A.    „Száműzetésem addig tart, míg egy hős lovag értem jön, s kiszabadít magányom kőtornyából.”
 
1.      Dalia Dáliának
B.     „Csak szétnéztem ezen a szép padláson, ha akarod segítek rendben rakni, sok itt a moly meg az egér.”
 
2.      Tivadar Dáliának
C.     „Szép hölgy, szabad egy táncra?”
3.      Pupilla Daliának
D.    „Ha nem lehetsz a férjem, nem úszod meg szárazon”.
4.      Dália Tivadarnak
E.     „Köszönöm, ó, nemes herceg, hogy engem választottál!”
5.      Dália Daliának

 

10/......pont

3.      Igaz vagy hamis? Írjátok a válaszok mellé: I = igaz, H = hamis

 

A.    Tivadar félt a patkányoktól.

B.     Dália egyedül lakott sárga kanárijával a várkastélyban.

C.     Dália piros színű ruhában ment a bálba.

D.    Dalia nem szeretett borotválkozni.

E.     Dalia a hárpia bosszújából került rabságba.

10/……pont

 

4.      A 32. fejezet alcíme a könyvben így szól: „melyben mindenki egyszerre kezd beszélni a bálteremben, így semmit nem lehet hallani – ugorjuk át a fejezetet. Legyetek egy pillanatra ti is a könyv írói, és írjátok meg saját elképzelésetek szerint a hiányzó fejezetet!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/ ....pont

5.      Írjátok le 5-10 mondatban véleményetek a könyvről! Ajánlanátok-e másoknak? Miért?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/ …..pont

Összesen:  ……. pont