2010. december 11., szombat

Könyvesboltok Marosvásárhelyen

Az, hogy az Erdélyben a könyvkiadás közszolgálat, szinte közhellyé vált. De mi a helyzet a gyerekkultúra terjesztésében, népszerűsítésében igen nagy szerepet játszó könyvesboltok terén? A könyvkiadás, a színvonalas gyermefolyóiratok, gyerekkönyvtárak mellett a gyerekkönyvesboltok lehetnének a gyermekirodalom, a gyerekek, fiatalok olvasóvá nevelésének posztmodern fórumai. A gyerekkönyvtárak célja elsősorban a gyerekek egyéni érdeklődésének a kielégítése. A gyerekkönyvtári térnek, berendezésnek, s az állomány összetételének is jobban kell alkalmazkodni a gyerekek életkorához és igényeihez (pl. legyen tér a gyerekek manuális foglalkozásához, lehetőség a bábozásra, játékos foglalkozásokra, a számítógép-használatra stb.) A Maros Megyei Könyvtár csupán részben képes eleget tenni ezen elvárásoknak. Egyre kevésbé tud lépést tartani az egyre gyarapodó gyermekkönyv címekkel és árakkal. Véleményem szerint sokkal több időt, energiát kellene arra fordítania a könyvtárnak, hogy a gyerekeket becsalja a könyvtárba.

A téma szempontjából az a legszomorúbb, egyrészt, hogy a gyermekkönyvtári részleg könyvtárosai nem ismerik a kortárs gyerekkönyveket, még a klasszikus magyar gyermekirodalomról is igen hiányos ismereteik vannak, másrészt az anyagi juttatás évről-évre csökken, egyre kevesebb pénz jut egy megyei könyvtárban a gyerekkönyvállomány bővítésére, ezen belül még kevesebb jut kisebbség nyelvén írt gyerekkönyvekre. Az a pár példányszám, mellyel évről-évre bővítik az állományt, inkább a hazai kiadók újdonságaira, illetve a már meglévvő klasszikusok újrabeszerzésére, pótlására kórlátozódik.

A megyei gyerekkönyvtár hivatását képtelen betölteni, és ebből a sajátos helyzetből fakad, hogy az az igényes szülő, aki tájékozott az értékes kortárs gyerekkönyvpiacon, saját pénzén kénytelen gyeremekének ezeket a gyerekkönyveket beszerezni. Ilyen szempontból tehát egy korszerű gyerekkönyvesbolt létesülése városunkban igen szükségszerű tényezővé vált.

Annak ellenére, hogy kimondottan gyerekkönyvesbolt városunkban nem létezik (egy hangulatos, gyermekközpontú, a gyerekek igényeihez igazodó, teljes készletű könyesboltra gondolok. Hamarosan Pöszkével/ kidolgozzuk a jó gyerekkönyvesbolt kritériumrendszerét!), mégis örvendetes tény, hogy csak a város központjában 5 könyvesbolt működik, ahol sok más jellegű kiadvány mellett értékes gyerekkönyveket is megtalál ma már az ember.

Könyvesbolt-szemlém egy igen egyszerű okból kifolyólag született meg fejemben: feltérképezni, hogy a hazai és a magyarországi nemrég kiadott újdonságok milyen mértékben fellelhetők városunk könyvesboltjaiban. Konkrétan Lovász Andrea Navigátora, Szegedi Kata Lenkája és a Csodaceruza Kiadó Samu-sorozata érdekelt.

Először a némrég nagyobb helyiségbe költözött Kulcslyuk könyvesboltba "kukkintottam" be, eleget téve a helyi ErdélyFM Rádióban naponta többször is elhangzó reklámfelhívásnak. Ez egyébként városunk "legfiatalabb" könyvesboltja. Méltó is lenne fiatalságához, hogy elsősorban az újdonságokkal kecsegtesse az olvasóit. A bebarangolt 5 könyvesbolt közül a Kulcslyuk könyvesbolt kirakata vonzott leginkább.A könyvesbolt a Kossuth utca 5. szám alatt található, kirakatában örömmel fedeztem fel az egyik keresett könyvújdonságot, a Lenkát, illetve azokat a gyerekkönyveket, melyeket nemrég a blogomon is közzétettem, s melyeket karácsony körül szoktam fiaimnak felolvasni. A kirakatrendező tehát igen "jól tájékozott" ebben az ügyben.A könyvesboltba belépve óriási tér fogadja a könyvek iránt érdeklődő belépőt, jobb felől pszichológiával, neveléssel kapcsolatos könyvek, balkéz felől pedig a gyerekkönyvek sora következik. A gyerekkönyveket életkorok szerint rendezték - világosított fel a szociálpedagógógusi oklevéllel rendelkező eladó. Előtérbe helyezték a karácsonnyal, az évszakkal kapcsolatos könyveket. Megsaccolva (becslés tőlem!) kb. 100 gyerekkönyvcím szerepel a készletükben a legrangosabb magyarországi gyerekkönyvkiadóktól: Móra, Naphegy, Pagony, Csimota, Cerkabella, Vivandra, Ceruza stb. Szinte teljes mértékben a fiam könyvtára kacsintott vissza a könyvespolcokról a Csodafától kezdve a Naphegy sorozat Művészi Mesekönyv sorozatán keresztül egészen a Ceruza Kiadó Kippkopp-sorozatáig vagy az igen kedvelt Findusz-sorozatig.

Én, személy szerint, jobban szeretem a kisebb helyiségeket, melyben a zsúfolásig megtelt polcok a bőséget, a nagyobb választékot sugallják a vevő számára. A nagyobb helyiségben való gondolkodás az egyesület azon szándékéban keresendő, hogy gyerekfoglalkozások is teret nyerjenek majd a közeljövőben. A Bookline-féle árkedvezményes játék mentén a bolt is hasonlóképpen a szerdai napot választotta az egy-egy kijelölt könyvkiadó könyveinek kedvezményes megvásárlása céljából.
Annak ellenére, hogy a könyvkészletet szegényesnek találtam, mégis figyelemre méltó a beszerzésben, a könyvek megválasztásában megmutatkozó értékszemlélet.
Boldogan léptem ki tehát az üzletből, hiszen a keresett könyvek közül - aminek céljából, végül is, nyakamba vettem a várost - a Lenkát megtaláltam, illetve a Emmet - Cabban-sorozat III. nekünk hiányzó darabjába is bele tudtam kukkintani.A könyvfelderítő sétám második állomása az Erdélyi Könyvklub könyvesboltja volt, melyet azért szeretek, mert sok erdélyi kiadó gyerekkönyvét kizárólag itt lehet beszerezni. Például az Erdélyi Helyőrség kiadványát, Fekete Vince A piros autó lábnyomai című gyermekverskötetét is csak itt találtam meg a könyv megjelenése után. De itt bukkantam rá ugyancsak ennek a kiadónak a legfrissebb gyerekkönyvére, László Noémi Feketelevesére is. A fent megnevezett kiadó mellett a Koinónia gyerekkönyvei is mind megtalálhatók a könyvesbolt polcain (lásd Demény Péter Ágóbágója vagy BIJ Hanna-hintája. Természetesen a kiadó két legújabb kiadványa a Legszebb karácsonyi ajándék, valamint a Legelső karácsony legeDőltndája is kapható itt Kányádi jiddis dalkötetével egyetemben. A könyvesbolt előbb említett erénye mellett, sajnos számos hiányosságot is magán visel, hogy csak egyet említsek: a hazai és anyaországi gyerekkönyvkiadók, klasszikusok és kortársak, lapozók és meseregények keverednek itt egy polcon, hogy nehogy megkönnyítse esetleg a vásárló dolgát. Vagy ez a hozzánemértés biztos tanúsága lenne? Ki sem mondom, mert ismét a fejemre koppint valaki.Nem messze innen a Kultúrpalota másik oldalán található, mintegy közrevéve a híres monumentális épületet, a Mentor Kiadó Aranka György könyvesboltja, ahol nem csak a Mentor kiadó kiadványai kerülnek eladásra, hanem egyéb könyvek is. Ami a gyerekkönyveket illeti, bár a könyvek elhelyezése igen megkapó, rendezett és bőséget sugalló (ezt az igényességet mutatja egyébként a gondosan elrendezett kirakat is), a könyvek sorában igénytelen, nevenincs kiadók gyerekkönyveit is ott találjuk. És ez azért elszomorító. Nem tudom, én úgy vagyok ezzel a könyvesbolttal, hogy akárhányszor beléptem, és kerestem egy könyvet, mindig nemleges választ kaptam. Azt hiszem, egy ideig fenntartással közeledem a készlethez. Pedig van egy erénye is a boltnak, hogy a mellékhelyiségben antikvárium is működik. Jaj, és még valami kapható a Móra Kiadó sok kiadványa, mint például Lackfi János A buta felnőttje.Következzen az utolsó előtti állomás, szintén a főtér szívében, mégis a főúttal félresve egy kapualjban az ún. TKK könyvesbolt, melyet pedagógusok előszeretettl látogatnak. Itt ugyanis szemléltető eszközöket is árusítanak.

A gyerekkönyvkészlet külön helyiségben kapott helyet. Nagy káosz, ízléstelen, giccses könyvek, rendszertelen, igénytelen elrendezés fogadott. Roppant barátságtalan, hideg, gusztustalan szürke csempével lerakott helyiségbe léptem, ahol még a földön is álltak szétszórtan a könyvek a kínai játékok szomszédságában.

Sajnálattal nyugtáztam a Legszebb karácsonyi ajándék a nátha antológia, valamint a Feketeleves kétségbeesett árvaságát és segélykiáltását.


Gyorsan kiszaladtam a boltból, csak oda bemenni ne kelljen többé. A sétám vége mégis igen hasznosnak bizonyult, ugyanis elérkeztem a csíkszeredai Pallas-Akadémia Kiadó könyvesboltjához, ahol célba értem. Itt ugyanis mindhárom keresett könyv boldog tulajdonosává válhattam. A kirakatmustrám már eleve felvídított, mikor megláttam a Karácsonyi vásáros plakátot, mely 10% kedvezményt ígért a könyvekre. 250 új gyerekkönyv-címmel egészült ki a könyvesbolt készlete a héten a legnevesebb magyar gyerekkönyvkiadók kiadványaival: Csimota, Pagony, Naphegy, Csodaceruza, Scolar, Cerkabella, Holnap, Ceruza, Vivandra, Móra stb.Végre kezembe vehettem a Csodaceruza legújabb sorozatait: A kis ló-sorozatot, megtekinthettem a Rofusz Kinga illusztrálta Samu-könyveket, a Scolar kitűnő ismeretterjesztő böngészőit (melyre a 6 éves kisfiam mostanában igen rávetette magát), és végre kézbe vehettem a NAVIGÁTORT, mely annak, aki a gyeremekirodalom szenvedélyes rajongója, igazi csemegéül szolgál (itthon órákig csüngtem rajta, míg aztán a család többi tagja sorra kikapta a kezemből. S ez így ment egész este: kézről-kézre!).


Szeretem a Pallas könyvesboltot, mert a hazai kiadók gyerekkönyveit is megtaláljuk itt egy helyen: lásd az újonnan alakult Gutenberg Kiadó Mátyás-királyról szóló sorozatát, a Koinónia, valamint a Pallas Kiadó gyerekkönyveit, valamint a Bookart-könyveket. A neves erdélyi könyvkiadók közül csupán Mentor könyvei nincsenek jelen, de ez a helyi Aranka György könyvesbolt monopóliumának tudható be, amely logikus is.
A helyszűke ellenére a könyvek mégis kiadók szerint rendeződnek a polcokon, néhol az életkori sajátosságokat is figyelembe véve. Így kerülnek egy polcra a Boribon-könyvek, a Pagony és a Móra kiadó művészi lapozói, Berg Judit Maszat-sorozata, valamint Finy Petra Ovi-ügyei. Ami az árakat illeti, a könyvek csupán az aktuális kedvezménynek köszönhetően maradnak a Kulcslyuk könyvesbolt árai alatt.

Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ezek a könyvesboltok még messze nem teljesítik a jó könyvesboltok standardjait, elvárásait - gondolok itt olyan kényelmes kulturális terekre, ahol az ember kényelmes fotelekben elhelyekedve, nyugodt környezetben, esetleg kortárs költőkkel, írókkal megismerkedve, gyerekeit a számukra kiképzett, fenntartott foglalkoztató sarokban szem előtt tartva, értékes irodalmat olvasva, hallgatva töltené el azt a "kevés idejét", ami marad az egész napos munka, rohanás, gyermeknevelés, háztartás vagy egyéb foglalatosság mellett -, de a tények szerint pozitív előremozdulások vannak, és tervek is az említett könyvesboltok fenntartói vallomása szerint.

Mert sajnálkozni lehet, hogy ez sincs, meg az sincs, hogy a magyarországi gyerekkönyv- újdonságokat még mindig a Booklineról rendeljük, hogy az elárusítók szinte egyáltalán nem értenek a gyerekkönyvek nyelvén, hogy a könyvesboltok egyáltalán nem gyermekbarátok (sok helyen el sem érik a polcokon az éppen őket megcélozó könyveket, de ezzel semmit nem változtatunk a helyzeten (Mert utolérni a fővárosi pagony/ és az Anno Mesebolt/ színvonalát szinte lehetetlennek tűnik!).
Én mégis hiszem azt, hogy előbb utóbb városunkban szülő és pedagógus egyre tudatosabban fog könyveket vásárolni gyermekének. Természetesen ez tőlünk is függ! Hogy ki-ki megtalálja gyermekei számára a legmegfelelőbb olvasmányt, igényesebbtől a legigényesebbig. Benedek Elek utolsó szavait parafrazálva:
"Fő, hogy "olvassanak"!

3 megjegyzés:

 1. Kedves Kinga!

  Köszönöm a kulturális sétát. Nagyon jó volt a tárlatvezetés! Kíváncsi lennék, hogy Vásárhelyen más is ilyen szenvedéllyel keresi-e az újdonságokat, mint Te :)
  Kérdés: mi az a Cabban-sorozat? A vakondos?
  Megjegyzés: azt hiszem a Kippkopp-ot nem a holnap adta ki...
  Mindenestere lájkolom az írást :)))

  Zoli

  VálaszTörlés
 2. Köszi, Zoli. Igen, a Cabban-sorozat a vakondos. Bocsi, valóban tévedtem, a Ceruza a Kippkopp felelőskiadója :)! És ami a gyerekkönyvek iránti szenvedélyemet illeti, azt veszem észre: egyre több embert fertőzök meg vele!
  Vigyázat, ragályos betegségben szenvedek! :)))

  VálaszTörlés
 3. Lassan lassan én is megfertőződöm...hanem is közvetlen tőled átvett vírustól. Fertőződöm..dömdödöm..dödöm :)

  VálaszTörlés