2012. december 27., csütörtök

Egy újabb segítség az olvasni tanuló elsősök számára

Bálint Ágnes: Mesélő ABC-je

Az olvasás megtanítása az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb feladata, hiszen általa az egész iskolai munkát, illetve az olvasáshoz való hozzáállást alapozzuk meg. Meghatározó jelentőségű feladat,  sikere vagy sikertelensége ugyanis kihat a személy egész életére.

Ma a tanítók különböző olvasástanítási módszerekkel tanítják a gyerekeket olvasni. A 18. századig az ábécé betűinek elsajátítása után, az olvasás gyakoroltatására különböző felnőtteknek szánt szövegeket, pl. a Bibliát olvastatták. Ma már a tankönyvekben közölt kisebb szövegek mellett, melyek az olvasási készség kialakítását és megszilárdítását szolgálják, ún. gyakorló szövegek, különféle segédeszközök, munkafüzetek, szöveggyűjtemények segítik a tanító munkáját. A 60-as, 70-es, 80-as generáció túlnyomórész Varga Katalin Gőgős Gúnár Gedeon ill. Mosó Masa mosodája szövegein gyakorolta az olvasást. Az 1962-ben megjelent, és több mint 40 kiadást megért könyv szövegein generációk nőttek fel. A szövegek vonzóak voltak, a rajzok megkapóak. Nemcsak segítették az olvasást, hanem lényegesen hozzájárultak az olvasás iránti motiváció kialakításához is. A Móra kiadó nemrég jelentette meg Balázs Ágnes Mesélő ABC című könyvét, mely elődeihez hasonlóan az olvasni tanuló elsősöknek kíván segítséget nyújtani.

A szövegértő olvasás kialakításának alapfeltétele, hogy a gyerek értse is, amit olvas. Olyan szövegeken kell gyakoroltatni az olvasást, melyben a gyerek érdekeltté válik, érdeklődik, kíváncsian várja a végét. Megszólítja a gyerekolvasót. Ha érdektelenné válik a gyerek a szöveg tartalma iránt, akkor szétválik az olvasási technika (lehet, hogy folyékonyan fog olvasni, de nem figyel a tartalomra). Ezt csak olyan szövegek segítségével érhetjük el, melyek magukkal ragadják a kezdő olvasót, és a szöveg dekódolására késztetik a gyereket. A szöveg megértésének, egy mese végkifejletének, üzenetének, annak megfejtésének izgalma feledteti a betűzés, összeolvasás okozta nehézségeket. Balázs Ágnes Mesélő ABC című könyve éppen ezt a célt szolgálja. Általa az olvasni tanuló elsősök számára a betűvadászat izgalmas felfedezéssé válhat.

Egy kezdő olvasónak még minden felismerési kulcsra szüksége van. Ilyen kulcs lehet egy összefüggő szöveg, mese, illetve a meséhez készült illusztráció, ahol következtetni tud a szavakra. A Mesélő ABC-ben közölt történetek, és Kállai Nagy Krisztina kedves rajzai segítik az első gyerekeket abban, hogy a gyakorlottság növekedésével a felismerési kulcsok egyre inkább tartalmiakká váljanak. Az illusztrátor annyira érti és érzi ennek a korosztálynak a képi világát, hogy még a felnőttet is könnyedén visszarepíti az adott korba, amikor hajdanán betűkkel viaskodott. benne közölt mesék és történetek, valamint a gyönyörű rajzoknak köszönhetően a könyvet nyugodtan ajánlom akár óvodásoknak is.

Balázs Ágnes kitűnően ismeri ezt a korosztályt. Tudja, hogy mi köti le az iskolába lépő gyerek figyelmét. Nemcsak találó meséket talált ki a magyar ábécé betűihez, hanem igyekezett egyre több olyan szóval teletűzdelni meséjét, melyben az adott betű szerepel. Meséi így tényleg vadászattá lényegülnek.

Az olvasási képesség fejlesztése nemcsak az olvasástechnika fejlesztését jelenti (betűfelismerési gyakorlatok, szótagolás gyakoroltatása, stb.), hanem a szövegértő olvasás gyakoroltatását is, melyet nemcsak a szavak szintjén, hanem a szövegek szintjén is végeztetünk. A kisebb mesék olvastatása tulajdonképpen az olvasás begyakoroltatását szolgálja. A szövegolvasási időszak legfontosabb céljai között szerepel az olvasás megszerettetése, a szövegértés fejlesztése, a szövegfeldolgozás tanítása. A Mesélő ÁBC könyvben közölt színessel kiemelt betűk segítik az olvasást, a meseszerű történetek pedig kitűnő alkalmat biztosítanak a szövegértés fejlesztésére. A könyvben található mesék zöme tanító mese, és ez a 6-8 éves gyerekek számára, akik az erkölcsi realizmus korszakát élik, megfelelő kíváncsisággal várják a mesék végkifejletét. A szerző a kis olvasókra bízza nemcsak a betűzést, megértést, hanem a tanulságok levonását is. Ezért többszörösen hasznos a könyv. Ezen kívül lehetőséget nyújt a játékra is, szógyűjtésre, szókeresésre, betűszámolásra, kereső olvasási gyakorlatokra stb.

A könyv nem oktatni akar, hanem segítséget nyújtani. Ezért ajánlom oly melegen a Mesélő ABC-t minden pedagógus és szülő számára.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése